:
VISI DAN MISI
Share:


Visi

Menjadi  Institusi  pendidikan Tahfiz  yang  berteraskan  Al-Quran  dan  Pengajian  Kitab  Diniah

yang  berlandaskan  Akidah  Ahli  Sunnah  Wal Jamaah  dalam  melahirkan  modal  insan  yang  cemerlang    dunia  dan  akhirat

Misi

Melahirkan Generasi  Huffaz  Yang  Cemerlang, Intelektual, Berakhlak Mulia  dan

berkeupayaan  menjadi  pemimpin  di dalam  bidang  Agama  dan  Profesional.